• Deutsch

Stožecko,Strážensko,Novopecko

Sobota 4. 3. 2017 (9:10), zataženo, Stožec  3°C , Nová Pec  2,8°C, Hliniště  -0,3°C (8:00),  sněhová pokrývka nesouvislá, Plešné jezero cca 45 cm, kvalita sněhu – zmrzlý.

Stopy již na mnoha místech nejsou sjízdné. V nižších polohách je sněhová pokrývka zcela chybí, ve vyšších polohách jsou stopy rozbředlé.

Print Friendly, PDF & Email