• Deutsch

Stožecko,Strážensko,Novopecko

Neděle 26. 2. 2017 (8:30), zataženo, Stožec  0°C , Nová Pec  -0,8°C, Hliniště  -3,2°C (7:00),  sněhová pokrývka nesouvislá, Plešné jezero cca 45 cm, kvalita sněhu – přemrzlí až mokrý.

Stopy již na mnoha místech nejsou sjízdné. V nižších polohách sníh zcela chybí, ve vyšších polohách jsou stopy rozbředlé.

Print Friendly, PDF & Email