• Deutsch

Stožecko, Strážensko,Novopecko

Neděle 12. 3. 2017 (9:00), zataženo, Stožec  -1,5°C , Nová Pec  -1,8°C, Hliniště -6,9°C (7:00),  sněhová pokrývka nesouvislá ,v nižších polohách zcela chybí, Plešné jezero cca 35 cm, kvalita sněhu – zmrzlý.

Stopy již nejsou sjízdné. V nižších polohách sněhová pokrývka zcela chybí, ve vyšších polohách jsou stopy rozbředlé.

Print Friendly, PDF & Email