• Deutsch

Stožecko, Strážensko, Novopecko

Pátek 3. 3. 2023, 8:00, jasno, Stožec -1°C, Nová Pec -0,5°C , Hliniště -4,2C (6:00). Nesouvislá sněhová pokrývka.

Print Friendly, PDF & Email