• Deutsch

Stožecko, Strážensko, Novopecko

Neděle 16. 1. 2022, 8:30, jasno, Stožec -10°C, Nová Pec 0,6°C, Hliniště -15,8°C (7:00), sněhová pokrývka cca 15 cm, Plechý 63 cm.

V lesních úsecích není dostatek sněhu pro strojovou úpravu stop.

Úptava stop 14.1.2022:

Stožec – Nové Údolí – Krásná Hora – okrh přes Kamenou Hlavu –  okruh na Stožeckých lukách – Hornokrásnohorská cesta

Úptava stop 12.1.2022:

Stožec – Stožecká luka (směr na Dobrou) – okruh na Stožeckých lukách

 

Upozornění: Most přes Řasnici (u Jarního honu) je v havarijním stavu. Využijte prosím trasu přes Dolní Cazov podel hranice na Strážný.

Print Friendly, PDF & Email