• Deutsch

Stožecko, Strážensko, Novopecko

Středa 12. 2. 2020, 9:00, zataženo, sněží, Stožec 0°C, Nová Pec -0,6°C,  Hliniště -1,3°C (7:00), sněhová pokrývka v nižších polohách cca 5 cm, Plechý cca 80 cm.

Z důvodu nízké sněhové pokrývky a silnému větru není úprava stop možná.

Nadále platí doporučení NP Šumava nevstupovat do lesních porostů a na turistické stezky vedoucí lesními porosty. Stále totiž hrozí pády stromů.

Pokud však návštěvníci budou vyrážet do terénu, žádáme je, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Print Friendly, PDF & Email