• Deutsch

Modravsko

14:50 hod. Vzhledem k množství sněhu dochází k velkému zpoždění úpravy tras, rolba jede velmi pomalu a je momentálně odhadem někde kolem Černé hory…

Print Friendly, PDF & Email