• Deutsch

Modravsko

Pátek 24.3.2017, 11,00 hod., teplota 2,8°C, 0-30 cm sněhu…sněhová pokrývka nesouvislá…dnes v odpoledních hodinách bude ještě strojově upravena jediná možná trasa:  Modrava – Březník, můžete ještě využít poslední záchvěvy zimy :).

 

 

Print Friendly, PDF & Email