• Deutsch

Modravsko

Středa 8.3.2017, 8.45 hod., teplota -0,3°C, oblačno, cca do 40 cm sněhu. Dnes byly upraveny trasy:

 

Modrava -Březník-Na Ztraceném – Černá Hora -Prameny Vltavy – zpět k Ptačí nádrži -Černohorská nádrž -Modravský most – Modrava

Modrava – Rybárna -Tříjezerní slať-Javoří pila-Modrava

Trasa Filipova Huť – Modrava upravena nebyla pro nedostatek sněhu, rolba upravila trasu od Černohorské nádrže k hranici lesa na Filipově Huti.

Print Friendly, PDF & Email