• Deutsch

Železnorudsko

Dnes je neděle, 6. ledna, svátek   má Tři králové. Počasí   v 8.00 hod.  Železná Ruda  -1,2 °C,  Pancíř  -4,6 °C, zataženo, sněží.  Leží cca  20 – 35 cm sněhu  dle  polohy.

 

Trasy:

ŽR => Alžbětín  => Debrník rozcestí  => Debrník => Zámecký les => Pod Polomem => V zátočině => Rudská  křižovatka => Hůrka => Popelní domky/Ašerlák  – upraveno   5. 1. 2019

Gerlova Huť => Hůrecká silnice  => Popelní domky/Ašerlák/  => Nová Hůrka – upraveno   5. 1. 2019

Belvedér => Hofmanky => Prameniště Řezné => Nový Brunst  => Gerlova Huť – upraveno  5.1.2019

Hůrecká silnice => Pod Sklářským vrchem => U Polomského  potoka  => Nad Samotami => Grádl =>  Nad Pošťákem  – upraveno  5. 1. 2019

Hofmanky => Pod Pancířem => Pancíř => Tomandlův křížek => Habr  => Můstek  – upraveno 4.1.2019

Špičácké sedlo => Pod Pancířskou  sjezdovkou => Nad silnicí rozcestí  – upraveno 4.1.2019

Belvedér => lesní běžecký areál  – upraveno  5.1.2019

Mapku tras a aktuální upravenost stop najdete na  www.bilestopy.cz

Obecně: úprava běžeckých stop bude probíhat v období od 15. prosince do 15. března v  závislosti na sněhových  podmínkách  tzn.

pokud bude dostatečná sněhová pokrývka, bude stopa upravena i dříve (případně po uvedeném datu), byť ne v celé oblasti.

Do výše uvedeného data a po něm je možný na lesních cestách pohyb techniky NP Šumava, příp. Lesů ČR, zajišťující lesnické práce Tisk PDF

Print Friendly, PDF & Email